Lönnerstam Psykoterapi erbjuder psykoterapi och konsultation med psykodynamisk och compassionfokuserad inriktning. Jag tar emot vuxna, unga vuxna, tonåringar och föräldrar till tonåringar för enstaka samtal, tidsbegränsad fokuserad psykoterapi eller längre psykoterapi. Mottagningen ligger i fina lokaler vid Mariatorget på Södermalm i Stockholm.  

Varmt välkommen.

Kort om mig...

Jag är socionom och leg. psykoterapeut. Jag har erfarenhet av att arbeta med individuella psykoterapier, parterapi och familjeterapi sedan många år.


Jag har en modern psykodynamisk grund och arbetar med psykodynamisk och compassionfokuserad terapi. 

Läs mer...

Lotten Lönnerstam, psykoterapeut